Tekst

Kontakt

Uprava - Krasno

Javna ustanova Nacionalni park "Sjeverni Velebit"
Krasno 96
53 274 Krasno
tel: 053 665 380
fax: 053 665 390
e-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
OIB: 24661445515
Žiro-račun: HR6823400091110274779, Privredna banka Zagreb

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, od 7,00 do 15,00 sati

Ured ravnateljice

Ravnateljica – Irena Glavičić Sertić: 053 665 385, 098 946 1926
e-mail: ravnatelj@np-sjeverni-velebit.hr

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja

Stručni voditelj: 053 665 381
e-mail: zastita@np-sjeverni-velebit.hr

Viša stručna savjetnica - geologinja – mr. sc. Dubravka Kljajo: 053 665 386, 098 626 617
e-mail: geolog@np-sjeverni-velebit.hr

Promidžba: 053 665 393
e-mail: promidzba@np-sjeverni-velebit.hr

Stručna savjetnica - šumarica - Irena Krušić Tomaić: 053 665 389, 098 921 6050
e-mail: sumar@np-sjeverni-velebit.hr

Stručna savjetnica - biologinja-ekologinja - Tea šilić: 053 665 388, 099 313 8942
e-mail: biolog@np-sjeverni-velebit.hr

Odjel nadzora, tehničkih poslova i održavanja

Glavna čuvarica prirode - Ljiljana Tonković: 053 665 382, 098 9651 397
e-mail: nadzor@np-sjeverni-velebit.hr

Čuvari prirode:

Mirko Vukušić: 098 9344 541
e-mail: mirko@np-sjeverni-velebit.hr

Ivica Krmpotić: 098 626 643
e-mail: ivica@np-sjeverni-velebit.hr

Adam Rukavina: 099 3138 941
e-mail: adam@np-sjeverni-velebit.hr

Vladimir Lopac: 099 231 7212
e-mail: vlade@np-sjeverni-velebit.hr

Odjel općih i zajedničkih poslova

Voditeljica Odjela - Renata Devčić: 053 665 383, 098 9295 263
e-mail: racunovodstvo@np-sjeverni-velebit.hr

Tajnica Ustanove - Matea Ostović: 053 665 380, 099 608 2565
e-mail: ured-ravnatelja@np-sjeverni-velebit.hr

Tekst