Tekst

Novosti

Započeo projekt istraživanja prašuma (CroFEM)
08/09/2015

Projekt CroFEM - Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoringa prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj, započeo je 01. rujna 2015. godine, a prva međunarodna znanstveno-istraživačka ekspedicija se upravo odvija u NP Sjeverni Velebit i to u prašumskom području Smrčeve doline koje predstavlja jedno od posljednjih mediteranskih postglacijalnih utočišta obične smreke u Europi. To je unikatni primjer da obična smreka opstaje u klimatskim uvjetima koji su utjecajni „toplim“ Mediteranom pa se sa pravom možemo nadati da će ovo istraživanje dati neke od odgovora o prilagodljivosti smreke na klimatske promjene kao jednom od aktualnim globalnih problema.

Istraživanje provodi Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom dr. Stjepana Mikca, a u istraživanju sudjeluju i istraživači Šumarskog fakulteta iz Ljubljane, Czech University of Life Sciences, te mnogobrojni studenti (Austrija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska), uz pomoć djelatnika JU NP Sjeverni Velebit.

Sjeveni Velebit na 9. Učkarskom sajmu
07/09/2015

Ove godine, na poziv kolega iz Parka prirode Učka, predstavili smo se na 9. Učkarskom sajmu. Ovaj sajam organiziran je s ciljem da se posjetiteljima približi zaštićeno područje Parka prirode Učka te njegova kulturna i etnološka baština kroz autohtonu gastronomsku ponudu, stare zanate, glazbu i običaje, a malim lokalnim proizvođačima omogući da svoje proizvode i djelatnost prezentiraju široj javnosti. 

Usporkos lošoj prognozi dan je bio prekrasan za boravak u prirodi te je posječenost bila jako dobra. Zahvaljujemo kolegama na pozivu te se nadamo sudjelovanju i iduće godine.

Zelena javna nabava
01/09/2015

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. sa pogledom na 2020. godinu usvojen je od strane Vlade RH. Njegovim donošenjem Hrvatska se pridružila skupini od 22 države članice Europske unije koje imaju nacionalne akcijske planove.

Izradu plana koordiniralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu „zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Završena još jedna speleološka ekspedicija „Meduza 2015“
20/08/2015

Tokom 2015. godine Speleološki klub Željezničar i Speleološki odsjek HPD Željezničar iz Zagreba su organizirali istraživanje jame Meduze u Rožanskim kukovima. Ekspedicija je održana u dva dijela i to u razdoblju od 20.06.2015. do 28.06.2015., te drugi dio u razdoblju od 01.08.2015. do 09.08.2015.

Glavni cilj je bio istraživanje i izrada nacrta neistraženih dijelova jame, uz inventarizaciju faune i izradu shematskog geološkog profila jame. Prema poznatim podacima jama je s dubinom od -679 metara zauzimala osmo mjesto na popisu najdubljih jama Hrvatske, no stari nacrt je ostavljao brojne upitnike i samim time prostor za daljnje napredovanje.

Nakon završene ekspedicije, prema preliminarnim rezultatima Meduza je  dosegnula dubinu od -705 metara i postala sedma jama po dubini u Hrvatskoj.

Na drugom dijelu ekspedicije je sudjelovalo 35 speleologa i prijatelja speleologije iz desetak  speleoloških udruga i klubova (SO HPD / SK Željezničar, SO PDS Velebit, Hrvatsko biospeleološko društvo, SU Estavela, SK Ozren Lukić, SO Liburnija, SO HPK Sv. Mihovil, SO HPD Mosor, SD Istra, SU Kraševski zviri, PD Zir i HGSS Stanica Bjelovar).

Opširnije...
Završena Speleološka ekspedicija „Rožanski kukovi 2015“
11/08/2015

Na speleološkoj ekspediciji održanoj od 25.7. do 8.8.2015. istraženo je ukupno 807 m dubine, odnosno 971 m duljine špiljskih kanala.

Glavni cilj istraživanja bila je Slovačka jama u Rožanskim kukovima, koja je s dubinom 1320 m druga u Hrvatskoj. U četvrtoj po redu ekspediciji u tu jamu, koja je organizirana u suradnji Speleološkog odsjeka PDS Velebit i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit istraženo je 500 m novih vertikalnih kanala. Time je duljina jame povećana na 6177 m. Uz Slovačku jamu, istraženo je još 13 novih jama ukupne dubine 307 m i duljine 471 m. Pronađen je niz novih jama koje će biti istraživane tijekom idućih ekspedicija.

Na ekspediciji je pod vodstvom Marka Rakovca sudjelovalo 52 speleologa iz 11 speleoloških udruga iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Slovačke uz podršku Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza i Zagrebačkog speleološkog saveza.

Rezultati ekspedicije potvrđuju daljnje perspektive istraživanja dubokih jama kao izuzetnih prirodnih pojava na svjetskoj razini.

Opširnije...
Poništenje natječaja - tajnik Ustanove
30/07/2015
Na temelju odluke ravnateljice od 22. srpnja 2015. godine, Javna ustanova »Nacionalni park Sjeverni Velebit« objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 69 od 19. lipnja 2015., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web-stranicama, odnosno oglasnim pločama Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos tajnika ustanove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena do povratka djelatnice s bolovanja).

Poništenje natječaja objavljeno je u Narodnim novinama br. 84, od 29. srpnja 2015.

Odluka o izboru kandidata
27/07/2015

U natječajnom postupku za radno mjesto edukator2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (rad na projektu Centar za posjetitelje Krasno - Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. "Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu" - broj poziva RC.1.1.05 ), u Javnoj ustanovi Nacionalni park "Sjeverni Velebit", po objavljenom javnom natječaju u "Narodnim novinama" br. 69/2015 od 19.06.2015. godine, putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama odnosno oglasnim pločama Ustanove i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na temelju članka 21. Statuta JU nacionalni park "Sjeverni Velebit" i napravljene rang liste kandidata, te po primljenim obavijestima o odustajanju od ponuđenog radnog mjesta najbolje rangiranih kadidata Josipe Filipović i Gorana Lončara, ravnateljica je donijela odluku o izboru sljedećih kandidata:

Branka Španiček i Barbara Tonković.

 

Natječaj - stručni suradnik - šumar - rezultati
20/07/2015

U natječajnom postupku za radno mjesto stručni suradnik  - šumar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, u Javnoj ustanovi "Nacionalni park Sjeverni Velebit", po objavljenom javnom natječaju (HZZ,  "Narodne novine" br. 69/2015 od 19.06.2015. godine) - izabrana je kandidatkinja:

1. INES FRIŠČIĆ PRPIĆ.

Natječaj - edukator - rezultati
20/07/2015

U natječajnom postupku za radno mjesto edukator - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 14 mjeseci, od 1. kolovoza 2015. do 30. rujna 2016. (rad na projektu Centar za posjetitelje Krasno), u Javnoj ustanovi "Nacionalni park Sjeverni Velebit", po objavljenom javnom natječaju (HZZ,  "Narodne novine" br. 69/2015 od 19.06.2015. godine) - izabrani su kandidati:

1. GORAN LONČAR,

2. JOSIPA FILIPOVIĆ.

 

Natječaj - stručni suradnik - šumar
09/07/2015

Sukladno Natječaju za radno mjesto stručni suradnik - šumar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, objavljenom u Narodnim novinama br. 69/2015, od 19. lipnja 2015. godine, obavještavamo kandidate da će se razgovor i testiranje obaviti u srijedu, 15. srpnja 2015. godine, u 11,30 sati, u Upravi Parka u Krasnu, Krasno 96.

Na razgovor se pozivaju kandidati:

1. Matea Budja

2. Ines Friščić Prpić

3. Josipa Filipović

4. Žarko Butolo

 Tekst