Tekst

Novosti

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA PLANINA
03/12/2013

Ujedinjeni Narodi su 2002. godinu proglasili Međunarodnom godinom planina, što je svakako doprinijelo boljem shvaćanju globalne važnosti planina i dovelo do toga da se osnuju nacionalni odbori u 78 zemalja i ujedine u savez koji se formira pod nazivom Međunarodno partnerstvo za održivi razvoj u planinskim područjima.

Tom je prilikom 11. prosinca proglašen Međunarodnim danom planina, a ove se godine obilježava jedanaesti put. Svake godine obilježavanje Dana planina koncentrira se na određenu temu, a dosadašnje teme bile su: mir (2004), turizam (2005), bioraznolikost (2006), promjena klime (2007), hrana (2008), upravljanje rizikom od katastrofa (2009), autohtono stanovništvo (2010), planina i šume (2011), održivi razvoj u planinama u cjelini (2012). Ovo obilježavanje je prilika za stvaranje svijesti o važnosti planina za život, za isticanje mogućnosti i ograničenja u razvoju planinskih područja, te za izgradnju partnerstva koje će donijeti pozitivne promjene u svjetskim planinskim područjima.

Opširnije...
Web kamera na Zavižanu
24/11/2013

Državni hidrometorološki zavod postavio je na Zavižanu web-kameru, pa odnedavno možete provjeriti kakve su vremenske prilike u Parku!

Snimkama možete pristupiti sa službene web-stranice DHMZ-a: http://vrijeme.hr/zav.jpg

Projekt „Parkovi Dinarskog luka“ – radionica “Procjena dobrobiti zaštićenih područja”
04/11/2013

U Krasnu, 05.11. 2013. godine s početkom u 10,00 sati u Upravnoj zgradi NP Sjeverni Velebit održat će se radionica pod nazivom “Procjena dobrobiti zaštićenih područja”.

Inicijator radionice, koja se odvija u sklopu projekta „Parkovi Dinarskog luka“, je WWF – (Svjetski fond za zaštitu prirode), čiji će glavni koordinatori u suradnji sa zaposlenicima NP Sjeverni Velebit i dionicima Parka raditi na nizu upitnika kojima se želi utvrditi vrijednost zaštićenog područja u očima dionika Parka i lokalne zajednice kako bi se realizirao glavni cilj projekta – učiniti prepoznatljivim parkove Dinarskog luka kao područja izuzetnih vrijednosti s održivim turizmom.

Više o projektu…

Opširnije...
Obavijest o izboru stručne suradnice biologinje-ekologinje
04/10/2013

U natječajnom postupku za radno mjesto stručni/a suradnik/ca biolog/inja – ekolog/inja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi Nacionalni park “Sjeverni Velebit”, po objavljenom javnom natječaju - putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama odnosno oglasnim pločama Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u „Narodnim novinama“ br. 107/2013 od 28.08.2013. godine – na temelju čl. 16. st. 2. al. 4. Statuta JU Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ Upravno vijeće je na svojoj 12. sjednici održanoj 3. listopada 2013. godine donijelo odluku o izboru kandidatkinje Jasmina Šargač, dipl. inž. biologije.

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA U UŽI KRUG I DATUMU ODRŽAVANJA RAZGOVORA I TESTIRANJA KANDIDATA
17/09/2013

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/CA  BIOLOG/INJA – EKOLOG/INJA– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

(objava Natječaja: 28.08.2013.; Narodne novine br. 107/13, Hrvatski zavod za zapošljavanje (+web), oglasna ploča i službene web stranice Ustanove)

 

Odabrani kandidati u uži krug, redoslijed po datumu prijave:

TATJANA ANTOLIĆ, Ivana Šibla 22/X, 10 020 Novi Zagreb
JASMINA ŠARGAČ, Breznica 28, 42 225 Breznički Hum
PETRA KUTLEŠA, Ježevska 1, 10 000 Zagreb
RATKO CVITANIĆ, Šižgorićeva 7, 21 000 Split
IRENE BARIĆ, Karma 1, 23 000 Zadar
TATJANA JAĆIMOVIĆ, Vodnjanska cesta 44, 52 100 Pula

Razgovor i testiranje kandidata će se održati u srijedu, 25. rujna 2013. godine, s početkom u 10,00 sati u zgradi Ustanove u Krasnu.

Molimo kandidate da nam do ponedjeljka, 23. rujna 2013., potvrde svoj dolazak (telefonom ili e-mailom).

 

U Lukinoj jami na sjevernom Velebitu otkrivena nova vrsta spiljskog puža
13/09/2013

Znanstvenici su otkrili novu vrstu osebujnog spiljskog puža u jednoj od 20 najdubljih spiljskih sustava na svijetu – u Lukinoj jami – Trojami u Hrvatskoj, na Hajdučkim kukovima u sjevernom Velebitu.

Novootkrivena vrsta pripada rodu kopnenih puževa koji su izgubili vizualnu orijentaciju i smatraju se pravim eutroglobiontima, odnosno isključivo stanovnicima spilja. Studija Alexandera M. Weiganda koja opisuje novu vrstu objavljena je u časopisu Subterranean Biology.

Opširnije...
Obavijest o Natječaju za radno mjesto stručni/a suradnik/ca biolog/inja – ekolog/inja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
28/08/2013

Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2013. godine, donijelo je Odluku kojom ponovno raspisuje 

NATJEČAJ za radno mjesto u Odjelu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“

  • Stručni/a suradnik/ca BIOLOG/INJA – EKOLOG/INJA

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

(zamjena do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta)

 

Tekst Natječaja objaviti će se 28. kolovoza 2013. godine u Narodnim novinama,putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama odnosno oglasnim pločama Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obavijest o izvršenoj primopredaji dužnosti ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit
28/08/2013

Dana 23. kolovoza 2013. godine održana je 11. sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ u sklopu koje je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg ravnatelja g. Milana Nekića, dipl. oec. i novoimenovane ravnateljice gđe. Mirjane Javor, dipl. ing. agr. Tom prilikom supotpisali su i ovjerili Zapisnik o izvršenoj primopredaji dužnosti ravnatelja Ustanove kojim je konstatirano stanje financijske, projektne i druge dokumentacije Ustanove te svih ostalih dokumenata koji su prilog zapisniku i njegov sastavni dio, a odnose se na: financijsku imovinu, nefinancijsku imovinu, potraživanja i obveze Ustanove na dan primopredaje, ustroj Ustanove i broj zaposlenih, popis poučnih staza u Nacionalnom parku, popis znanstvenih istraživanja od osnivanja Ustanove do dana primopredaje i stanje najznačajnijih projekata u Ustanovi.

Lukina jama produbljena na 1431 m
28/08/2013

Speleoronilačkim istraživanjima u kolovozu 2013. koja su izvedena u organizaciji SO Željezničar pod vodstvom Branka Jalžića  i sudjelovanje niza speleologa iz Hrvatske i Europe, speleoronioci Petra Kovač Konrad i Vedran Jalžić zaronili su 20 m dublje u sifonu na dnu Lukine jame te je nova dubina jame 1431 m. Ovime je Lukina jama pomaknuta na 14. mjesto u popisu najdubljih jama na Svijetu. Samo istraživanje trajalo je pet dana, za kojih su speleoronioci pet puta ronili u završnom sifonu jame od po 90 do 120 minuta.

Opširnije...
Speleološka istraživanja ”Sirena 2013”
27/08/2013

U razdoblju od 28.7. do 10.8. 2013. godine izvedena su speleološka istraživanja na području Nacionalnog parka ”Sjeverni Velebit” u organizaciji PDS i SD Velebit i sudjelovanje pedesetak speleologa iz Hrvatske i kolega iz Austrije, Srbije, Litve i Poljske. Na širem području na kome se nalaze tri najdublje hrvatske jame, dublje od 1000 m, otkriveno je više desetaka novih, od čega su 22 istražene i većinom završavaju snježno-ledenim čepovima na dubinama do 200 m. Glavna tema speleoloških i znanstvenih istraživanja bila je 281 m duboka jama Sirena koju poput velikih jama karakteriziraju veliki podzemni prostori. U njoj je tijekom ovih istraživanja ustanovljena velika perspektiva za daljnje napredovanje u dubinu što će biti cilj idućih istraživanja.

Opširnije...


Tekst