Tekst

Novosti

Obavijest o izboru stručne suradnice biologinje-ekologinje
04/10/2013

U natječajnom postupku za radno mjesto stručni/a suradnik/ca biolog/inja – ekolog/inja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi Nacionalni park “Sjeverni Velebit”, po objavljenom javnom natječaju - putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama odnosno oglasnim pločama Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u „Narodnim novinama“ br. 107/2013 od 28.08.2013. godine – na temelju čl. 16. st. 2. al. 4. Statuta JU Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ Upravno vijeće je na svojoj 12. sjednici održanoj 3. listopada 2013. godine donijelo odluku o izboru kandidatkinje Jasmina Šargač, dipl. inž. biologije.

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA U UŽI KRUG I DATUMU ODRŽAVANJA RAZGOVORA I TESTIRANJA KANDIDATA
17/09/2013

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/CA  BIOLOG/INJA – EKOLOG/INJA– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

(objava Natječaja: 28.08.2013.; Narodne novine br. 107/13, Hrvatski zavod za zapošljavanje (+web), oglasna ploča i službene web stranice Ustanove)

 

Odabrani kandidati u uži krug, redoslijed po datumu prijave:

TATJANA ANTOLIĆ, Ivana Šibla 22/X, 10 020 Novi Zagreb
JASMINA ŠARGAČ, Breznica 28, 42 225 Breznički Hum
PETRA KUTLEŠA, Ježevska 1, 10 000 Zagreb
RATKO CVITANIĆ, Šižgorićeva 7, 21 000 Split
IRENE BARIĆ, Karma 1, 23 000 Zadar
TATJANA JAĆIMOVIĆ, Vodnjanska cesta 44, 52 100 Pula

Razgovor i testiranje kandidata će se održati u srijedu, 25. rujna 2013. godine, s početkom u 10,00 sati u zgradi Ustanove u Krasnu.

Molimo kandidate da nam do ponedjeljka, 23. rujna 2013., potvrde svoj dolazak (telefonom ili e-mailom).

 

U Lukinoj jami na sjevernom Velebitu otkrivena nova vrsta spiljskog puža
13/09/2013

Znanstvenici su otkrili novu vrstu osebujnog spiljskog puža u jednoj od 20 najdubljih spiljskih sustava na svijetu – u Lukinoj jami – Trojami u Hrvatskoj, na Hajdučkim kukovima u sjevernom Velebitu.

Novootkrivena vrsta pripada rodu kopnenih puževa koji su izgubili vizualnu orijentaciju i smatraju se pravim eutroglobiontima, odnosno isključivo stanovnicima spilja. Studija Alexandera M. Weiganda koja opisuje novu vrstu objavljena je u časopisu Subterranean Biology.

Opširnije...
Obavijest o Natječaju za radno mjesto stručni/a suradnik/ca biolog/inja – ekolog/inja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
28/08/2013

Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2013. godine, donijelo je Odluku kojom ponovno raspisuje 

NATJEČAJ za radno mjesto u Odjelu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“

  • Stručni/a suradnik/ca BIOLOG/INJA – EKOLOG/INJA

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

(zamjena do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta)

 

Tekst Natječaja objaviti će se 28. kolovoza 2013. godine u Narodnim novinama,putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama odnosno oglasnim pločama Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obavijest o izvršenoj primopredaji dužnosti ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit
28/08/2013

Dana 23. kolovoza 2013. godine održana je 11. sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ u sklopu koje je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg ravnatelja g. Milana Nekića, dipl. oec. i novoimenovane ravnateljice gđe. Mirjane Javor, dipl. ing. agr. Tom prilikom supotpisali su i ovjerili Zapisnik o izvršenoj primopredaji dužnosti ravnatelja Ustanove kojim je konstatirano stanje financijske, projektne i druge dokumentacije Ustanove te svih ostalih dokumenata koji su prilog zapisniku i njegov sastavni dio, a odnose se na: financijsku imovinu, nefinancijsku imovinu, potraživanja i obveze Ustanove na dan primopredaje, ustroj Ustanove i broj zaposlenih, popis poučnih staza u Nacionalnom parku, popis znanstvenih istraživanja od osnivanja Ustanove do dana primopredaje i stanje najznačajnijih projekata u Ustanovi.

Lukina jama produbljena na 1431 m
28/08/2013

Speleoronilačkim istraživanjima u kolovozu 2013. koja su izvedena u organizaciji SO Željezničar pod vodstvom Branka Jalžića  i sudjelovanje niza speleologa iz Hrvatske i Europe, speleoronioci Petra Kovač Konrad i Vedran Jalžić zaronili su 20 m dublje u sifonu na dnu Lukine jame te je nova dubina jame 1431 m. Ovime je Lukina jama pomaknuta na 14. mjesto u popisu najdubljih jama na Svijetu. Samo istraživanje trajalo je pet dana, za kojih su speleoronioci pet puta ronili u završnom sifonu jame od po 90 do 120 minuta.

Opširnije...
Speleološka istraživanja ”Sirena 2013”
27/08/2013

U razdoblju od 28.7. do 10.8. 2013. godine izvedena su speleološka istraživanja na području Nacionalnog parka ”Sjeverni Velebit” u organizaciji PDS i SD Velebit i sudjelovanje pedesetak speleologa iz Hrvatske i kolega iz Austrije, Srbije, Litve i Poljske. Na širem području na kome se nalaze tri najdublje hrvatske jame, dublje od 1000 m, otkriveno je više desetaka novih, od čega su 22 istražene i većinom završavaju snježno-ledenim čepovima na dubinama do 200 m. Glavna tema speleoloških i znanstvenih istraživanja bila je 281 m duboka jama Sirena koju poput velikih jama karakteriziraju veliki podzemni prostori. U njoj je tijekom ovih istraživanja ustanovljena velika perspektiva za daljnje napredovanje u dubinu što će biti cilj idućih istraživanja.

Opširnije...
Nacionalni park Sjeverni Velebit – u znaku velikih speleoloških istraživanja
02/08/2013

U Nacionalnom  parku Sjeverni Velebit, na području Strogog rezervata Hajdučkih i Rožanskih kukova ovo ljeto započele  su dvije velike speleološke ekspedicije.

Ekspedicija  “Lukina jama – sifon 2013.“  - nastavak speleoloških istraživanja naše najdublje jame - istraživanje nepoznatih dijelova potopljenog sifona na dnu jame, na dubini od 1409 m.  – najsloženiji poduhvat u povijesti hrvatske speleologije.

Ekspedicija “Sirena“ – istraživanja jame - postavljanje mjerne opreme, biospeleološka i geološka istraživanja  jame te rekognosciranje okolnog terena s ciljem otkrivanja novih jama.

Obilježena 80. godišnjica izgradnje Premužićeve staze
01/08/2013

U petak, 26. srpnja 2013., Nacionalni park Sjeverni Velebit i Park prirode Velebit obilježili su 80. godišnjicu izgradnje Premužićeve staze.

Opširnije...
Obavijest o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit
31/07/2013

Dana 26. srpnja 2013. godine Ministar zaštite okoliša i prirode g. Mihael Zmajlović donio je Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Nacionalni park "Sjeverni Velebit" (KLASA:612-07/13-16/218, URBROJ:517-07-2-1-2-13-1).
Ravnateljicom Javne ustanove Nacionalni park "Sjeverni Velebit" imenuje se Mirjana Javor, dipl. ing. agr., na razdoblje od četiri godine.Tekst