Tekst

Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU - INFORMATOR I. VRSTE I EDUKATOR
29/06/2017

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:112-01/14-01/04, URBROJ:517-03-1-1-17-643 od 14. lipnja 2017.), donijela je Odluku kojom se raspisuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

 a)    stručni/a suradnik/ca – edukator/ica – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

b)     viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 61/17, od 28. lipnja 2017. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Hrvatsko-američka ljetna škola arheologije, antropologije i povijesti
27/06/2017

Od 25. lipnja do 16. srpnja 2017. godine na prostoru Nacionalnog parka Sjeverni Velebit odvija se četvrta Hrvatsko-američka škola arheologije, antropologije i povijesti, u suradnji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Wyomingu, Instituta za antropologiju u Zagrebu, Ministarstva kulture RH te speleološkog kluba Ursus spelaeus.

Ova je suradnja započela 2012. godine, a prvi je puta u aktivnosti škole uključen i JU Nacionalni park Sjeverni Velebit. Osim na prostoru parka, američki i hrvatski studenti sudjeluju u terenskim istraživanjima arheospeleoloških lokaliteta Abri Kontia u Limskom kanalu u Istri (paleolitik) te Baračevih pećina kod Rakovice (željezno doba, srednji i rani novi vijek). Nekoliko studenata po lokalitetu rotiraju se krajem svakog tjedna, tako da u tri tjedna trajanja škole mogu upoznati različite aspekte istraživanja sva tri lokaliteta.

Studenti i nastavnici smješteni su u nedavno obnovljenim pastirskim stanovima na Alanu, namijenjenima istraživačima, ali i ostalim posjetiteljima parka. Cilj je istraživanja razumijevanje različitih aspekata čovjekove prisutnosti na prostoru svih dijelova Velebita: Podgorja, ličke-kontinentske padine, podova, nadgorja te naravno i vršnih dijelova planine. Sa studentima praktično i teorijski rade prof. dr. Rory Becker s Eastern Oregon University i prof. dr. Boris Olujić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studenti će biti uključeni u istraživanja koja od 2006. na prostoru parka provodi prof. dr. Boris Olujić, a moći će sudjelovati i u završnim aktivnostima i radu na postavu Centra za posjetitelje Krasno.

15. Uspon na Zavižan 2017. (od 0 do 1954 m n.v.) - rezultati
25/06/2017

U subotu 24.06.2016. uspješno je održan 15. Uspon na Zavižan 2017. Zahvaljujemo svim sudionicima i sponzorima te molimo sve bicikliste ako imaju kakvu primjedbu na rezultate da nam se jave mailom na promidzba@np-sjeverni-velebit.hr.

Uz pobjednike istaknuli bi još najmlađu sudionicu Doru Jacin (rođ. 2008. g.) koja je osvojila 16. mjesto u ženskoj kategoriji koja je startala sa Oltara, najmlađeg sudionika Atilu Pintera (rođ. 2012. g.) i najstraijeg sudionika Josefa Tompu (rođ. 1942.g.).

Dio fotografija s 15. Uspona na Zavižan 2017. možete pogledati ovdje.

15. Uspon na Zavižan 2017. (od 0 do 1954 m n.v.) - prva tri mjesta
24/06/2017

Uspješno je završen 15. Uspon na Zavižan 2017. Od gotovo 400 prijavljenih natjecatelja u Senju je startalo 177, a na Oltarima 117 biciklista.

Prva tri mjesta START SENJ osvojili su:

MUŠKARCI                                                 ŽENE

1. JANKO BENGER 1:54:51                   1. LAURA ŠIMENC 2:18:20
2. KREŠIMIR FRANIĆ 1:58:13             2. ŽIVA JENKO 2:26:19
3. PRIMOŽ KORAŽIJA 1:58:52            3. MAJA ENA LJUBA 2:51:26

Prva tri mjesta START OLTARI osvojili su:

 MUŠKARCI                                                                   ŽENE

1. ALEN TOMAŠEV 00:47:03                               1. NATAŠA SRDOĆ 1:01:27
2. NINO BERTA 00:49:04                                    2. TEA MAVRIĆ 1:16:29
3. ŽELJKO SRDOĆ 00:50:01                                3. TINA MALNAR 1:21:13

Započela međunarodna ekspedicija „Slovačka jama -1320 m“
23/06/2017

Službeno je započela međunarodna ekspedicija „Slovačka jama -1320 m“ u organizaciji PDS Velebit iz Zagreba u sklopu projekta Istraživanje dubokih jama Sjevernog Velebita u suradnji sa Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Cilj ekspedicije je istraživanje spleta freatskih kanala na dnu jame i eventualno ronjenje u sifonu na dnu. Do nedjelje se očekuje da će jama biti postavljena do dna (-1320 m dubine) te da će se s početkom narednog tjedna krenuti u prvi istraživački udar. Ekipe sačinjavaju speleolozi iz Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Slovenije i Mađarske. Slovačka jama je druga najdublja jama u Hrvatskoj (nakon Lukine jame), te postoji mogućnost da ovogodišnjim istraživanjem uđe u deset najdubljih jama na Svijetu. Ekspedicija traje do 6. srpnja kad se očekuje da će se jama ostaviti opremljena ili raspremili ovisno o dinamici istraživanja (Autor: Marko Rakovac, voditelj ekspedicije).

TRAŽE SE !!!
09/06/2017

Povodom 08. lipnja - Dana zaštite planinske prirode - Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ uključuje se u akciju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), čiji je cilj prikupiti štio više podataka o opažanjima triju vrsta kukaca koje pripadaju skupini tzv. saproksilnih kornjaša.

Radi se o jelenku, alpinskoj strizibubi i velikoj četveropjegoj strizibubi, a budući da se njihove ličinke hrane mrtvim i trulim drvom, njihova prisutnost odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te su oni dobri indikatori stanja ekosustava.

Ove vrste ujedno su i Natura vrste Nacionalnog parka Sjeverni Velebit! Vrlo ih je lako prepoznati i sve što trebate kad ih pronađete je fotografirati ih i fotografiju posalti na adresu: jelenak@dzzp.hr, uz sljedeće podatke:

-          datum opažanja

-          lokaciju opažanja – što preciznije! (GPS ili opisnu ako nemate GPS uređaj)

-          vrijeme opažanja (sat:minuta)

-          ime i prezime opažača

HAOP i ove godine osigurava nagrade za svaki 100. prijavljeni nalaz kao i za najbolju fotografiju ili video jelenka, velike četveropjege ili alpinske strizibube.

Više o akciji možete pročitati na našim web stranicama: http://www.dzzp.hr/novosti/bez-podkategorije/jeste-li-ih-vidjeli!-1551.html

Pridružite nam se!

Svjetski dan zaštite okoliša
05/06/2017

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.Ove godine tema je „Povežimo ljude s prirodom“. Ovaj moto povezivanja s prirodom podsjeća nas da svaka naša odluka, ma koliko mala, može pridonijeti zaštiti prirode i okoliša. Odvedite svoje bližnje u prirodu na piknik. Često pričamo o tome kako ćemo više vremena provoditi u prirodi, a rijetko to ostvarimo. Dajte i vi svoj doprinos te podijelite svoju fotografiju i primjer povezivanja s prirodom s hashtagovima #WorldEnvironmentDay i #WithNature.

OBAVIJEST O NATJEČAJU - RAVNATELJ I STRUČNI VODITELJ
02/06/2017

Na temelju članka 134. st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i članka 14. st. 1. te  članka 26. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", raspisuje

N A T J E Č A J

 

a) Za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

b) Za izbor i imenovanje stručnog/e voditelja/ice - voditelja/ice Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 52/17, od 02. lipnja 2017. godine, u javnom glasilu "Večernji list", od 02. lipnja 2017. godine, te posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Započela ispaša radi održavanja travnjaka u NP Sjeverni Velebit
29/05/2017

U nedjelju, 28. svibnja 2017. godine, na 18. rođendan Parka, u NP Sjeverni Velebit započela je provedba aktivnosti  održavanja visokoplaninskih travnjaka putem ispaše goveda.

Temeljem sporazuma potpisanog s OPG Jurčić iz Pazarišta, na padeže u južnom dijelu Parka stigle su prve krave. Trenutno ih je četrdesetak i tijekom ljeta past će na travnjačkim površinama koje su zbog prestanka tradicionalnog stočarenja već dulje vremena prepuštene prirodnom zaraštavanju. Čuvat će ih pastiri, pravi i električni, uz pomoć pastirskih pasa, a s obzirom da je Park dio ekološke mreže, te su visokoplaninski travnjaci Natura 2000 staništa, bit će uspostavljen i dugoročni monitoring kako bi se utvrdile promjene koje će ovaj zahvat imati.

Održan 1. znanstveno-stručni skup „Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit“
26/05/2017

U četvrtak je završio dvodnevni znanstveno-stručni skup „Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit“, koji se održavao povodom 18 godina osnivanja i 16 godina aktivnog djelovanja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Skup je okupio oko 120 sudionika. Preko 60 predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, udruga i pojedinaca, koji su tijekom proteklih 15 godina vršili istraživanja u Parku s područja geologije i geomorfologije, raznih grana biologije, kulturne baštine, geodetskih znanosti, meteorologije i speleologije predstavilo je svoj dosadašnji rad na području Parka. U dva dana smo čuli ukupno 35 usmenih i 14 posterskih izlaganja. Sudjelovale su i kolege iz nekoliko javnih ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predstavnici lokalne zajednice i drugi gosti.

Opširnije...


Tekst