Tekst

Novosti

Sretan i blagslovljen Uskrs!
08/04/2020

Sretan i blagoslovljen Uskrs žele Vam djelatnici Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit!

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT ZATVOREN ZA SVE POSJETITELJE
21/03/2020

Poštovani,

na temelju izvanrednog priopćenja za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 21. ožujka 2020. u 10:00 sati, te sukladno preporukama nadležnih tijela donesena je odluka o zatvaranju Nacionalnog parka Sjeverni Velebit te zabrani posjećivanja zbog okolnosti uzrokovanih novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19).

Budimo odgovorni. Ostanimo doma i čuvajmo svoje i zdravlje svojih bližnjih.

 

 

Obavijest o natječaju za radno mjesto Asistent za planiranje upravljanja u područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima (M/Ž)
20/03/2020

Zadruga Granum Salis traži asistenta za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima, za rad u Javnoj ustanovi "Nacionalni park Sjeverni Velebit", u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Sve informacije o natječaju možete pronaći OVDJE.

Obavijest o radu planinarskog doma Zavižan
20/03/2020

Dobili smo obavijest iz planinarskog doma Zavižan da će zbog mjera Stožera civilne zaštite i Vlade Republike Hrvatske, u vezi s pojavom koronavirusa, dom biti zatvoren za posjetitelje do daljnjega!

Svjetski dan šuma - „Prevrijedno da bi se izgubilo“
20/03/2020

Svjetski dan šuma obilježava se svake godine na prvi dan proljeća 21. ožujka kako bi se podigla svijest ljudio dobrobiti koje šumski ekosustavi daju cijelom planetu te svim segmentima čovjekova života. Na taj dan širom svijeta održavaju se manifestacije s ciljem edukacije javnosti o koristima i važnostima šuma za opstanak svih živih bića na Zemlji. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana šuma je “Šuma i bioraznolikost“, a moto je „Prevrijedno da bi se izgubilo“. Zbog svoje iznimne raznolikosti šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosustava na našem planetu te su od neprocjenjive važnosti za očuvanje bioraznolikosti Zemlje.

Šumska staništa zauzimaju 40 % vegetacijske površine Zemlje, te su među najznačajnijim skladištima biološke raznolikosti na kopnu. Procjenjuje se da u šumama obitava više od 2/3 ukupne svjetske populacije biljnih i životinjskih vrsta. Mnoge od tih vrsta usko su vezane za šumu i ne mogu živjeti bez nje. Upravo uništavanjem šuma brojne jedinstvene vrste našle su se na rubu opstanka ili su već izumrle, čime se život na Zemlji nepovratno mijenja i osiromašuje. Svako stablo je svijet za sebe, potpuno jedinstveno, kao što je i svaki čovjek jedinstven i različit od drugih ljudi. Svaka vrsta ima svoje savršeno mjesto u složenoj šumskoj mreži života.  Na samo jednom stablu krije se mnoštvo živih organizama i nestankom samo jednog stabla nestaje cijeli jedan svijet. Kad se unište šume cijele zajednice živih bića koje su živjele u njima i oko njih nestaju.

Šume kao ekosustavi imaju ogroman utjecaj na Zemlju te su ključne za održavanje života na Zemlji. One su izuzetno važne i ljudima jer proizvode kisik, pročišćuju zrak i vodu, sprečavaju erozije, smanjuju snagu vjetra, izvorište su hrane, lijekova, pitke vode te igraju važnu ulogu u održavanju stabilnosti globalne klime i okoliša.

Nažalost, unatoč spoznaji o životnom značaju šuma, danas na Zemlji šumskih površina sve je manje. One se i dalje nerazumno sijeku i uništavaju kako bi se stvorio prostor za nova naselja, poljoprivredne površine, industrijske pogone i prometnice. Iz dana u dan sve je manje potoka, jezera, močvara, livada i šuma, te biljnih i životinjskih vrsta. Čistoća voda, zraka i tla žrtvovana je na račun razvoja novih uglavnom štetnih tehnologija u industriji, poljoprivredi, energetici i prometu.

Šume u našoj Zemlji prekrivaju više od trećine ukupnog teritorija i predstavljaju jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske. Naše šume poznate su u svijetu jer je 95 % njihove površine prirodnog sastava, što je iznimno rijetko i vrijedno na svjetskoj razini. Posebnost naših šuma je i velika biološka raznolikost i različitost ekosustava.

Šumska staništa na području NP „Sjeverni Velebit“ prekrivaju najveću površinu Parka (oko 80 %) i važan su dio ekološkog kompleksa  jer stvaraju uvjete za očuvanje i razvoj bogate bioraznolikosti našeg zaštićenog područja. Zbog pažljivog gospodarenja u prošlosti, a dijelom i zahvaljujući nepristupačnosti terena, šumski ekosustavi na području Parka vrlo su dobro očuvani. Jedna od najvećih potvrda o iznimnoj vrijednosti  naših šuma je uvrštenje bukovih šuma na području strogog rezervata Hajdučki i Rožanski kukovi na Popis svjetske baštine UNESCO-a.

Potrudite se biti svjesni koliko su šume važne za opstanak i kvalitetu čovjekova života. Cijenimo i čuvajmo naše čudesne šume, neka ostanu vrela biološke raznolikosti i izvor života. Ponašajmo se odgovorno i gospodarimo racionalno i ne dopustimo da nam se dogodi nestajanje šuma. I zapamtimo, šuma može živjeti bez ljudi, ali ljudi ne mogu bez šume.

SRETAN VAM SVJETSKI DAN ŠUMA!!!!

Svjetski dan voda
20/03/2020

„Vodi je dana magična moć i ona je postala životni sok na Zemlji“ .... Leonardo da Vinci

U stalnom je kretanju i obnavljanju, ona prenosi sve pozitivne, ali i negativne utjecaje čovjeka.

Voda je naš najdragocjeniji resurs. Pristup vodi preduvjet je života i deklariranog prava za sve ljude naše planete. Stoga Skupština UN-a od 1993. godine proglašava 22. ožujak Svjetskim Danom voda. Na taj dan sve Zemlje svijeta trebaju kroz različite događaje, teme, akcije i aktivnosti educirati što veći broj ljudi o važnosti vode za život svakog živog bića ovog planeta i o potrebi njenog održivog korištenja. Rezolucijom Opće skupštine UN br. 64/292 iz 2010. g. pravo na vodu proglašava se ljudskim pravom, a Agendom 2030. za održivi razvoj iz 2015. g. postavlja se cilj da do 2030. g. svaki stanovnik ove planete ostvari to pravo, te da se uspostavi održivo upravljanje vodama i da svaki pojedinac ima održive higijenske uvjete. Teme obilježavanja Dana voda donose se temeljem sadašnjih i budućih rizika po svjetsko stanovništvo. Moto ovogodišnjeg praznika je Voda i klimatske promjene.

Svakom godinom 22. ožujak ima sve veći značaj zbog sve veće ugroženosti vodnih resursa izazvanih prekomjernom i neuravnoteženom potrošnjom, lošim upravljanjem vodnim resursima i intenzivnim zagađenjem. Unatoč značajnom napretku Agende 2030. g. taj cilj i dalje je nedostupan velikom dijelu svjetske populacije. Podaci ukazuje da u svijetu svake godine više od 255 500 djece mlađe od pet godina umire od bolesti prouzročenih zdravstveno neispravnom vodom, više od 2 mlrd. ljudi nema pristup ispravnoj vodi u svojim domovima, preko 4 mlrd. ljudi izloženo je nestašicom vode tijekom najmanje jednog mjeseca i 4.5 mlrd. ljudi nema odgovarajuće sanitarne usluge… Nadalje istraživanje na uzorku od 100 000 bolnica pokazuje da polovica istraživanih bolnica nama tekuću vodu. Ovi brojevi govore o teškim uvjetima u mnogim područjima svijeta, zasad to su najčešće područja nerazvijenih Zemalja.

Danas se procjenjuje da bi u neizmijenjenim okolišnim uvjetima potražnja za slatkom vodom porasla do 2050. g. za 40%. No, uz klimatske promjene koje su već nastupile, nedostatak vode u budućnosti predstavljat će uvelike ogroman problem. U uvjetima nastupajućih globalnih zatopljenja, neuravnotežene i prevelike potrošnje, lošeg upravljanja vodnim resursima u mnogim dijelovima svijeta, biti će pokrenut „vodni stres“ i procjene su da će do sredine ovog stoljeća svaka četvrta osoba živjeti u Zemlji u kojoj će nedostatak vode biti stalan. Bez hitnog, učinkovitog i racionalnog upravljanja vodnim resursom danas, riskiramo buduće krajnje nepovoljne događaje, velike sporove između zajednica, naroda i Država.  

Klimatske promjene, koje se očituju u sustavnom povećanju temperature utječu na raspored oborina, kako u prostoru, tako i vremenu, na snagu oluja, suša, smjerove glavnih vjetrova i morskih struja, te pojavu lokalnih vremenskih uvjeta, s krajnostima velike vrućine i hladnoće. Kako su vode direktno povezane s klimom, tako i svaka promjena klime mijenja režim voda, a globalna  promjena atmosfere djeluje na cijeli vodeni ciklus. Zagrijavanjem se ubrzava isparavanje i mijenja se režim oborina koji uvjetuje preraspodjelu kopnene vode s nizom teško predvidivih pojava. Snaga takvih vremenskih uvjeta očitovala se u najtoplijoj godini prošlog stoljeća, u 1998., sa sezonskim uraganima u srednjoj Americi koji su odnijeli 10 000 života, sušama koje su opustošile Teksas, valovima višim od 10 metara koji su udarali u zapadnu obalu Amerike i poplavama rijeka poput Yantzge koja je u Kini poplavila okoliš i 230 milijuna ljudi ostavila bez domova. U ovom stoljeću nastupaju još ekstremniji događaji. 

Stručnjaci procjenjuju da će u narednim godinama više od 700 milijuna ljudi biti prisiljeno na migracije, odnosno trajno preseljenje zbog nestašice vode i posljedično povezanih zdravstvenih i prehrambenih nesigurnosti. Nažalost, klimatske migracije stanovništva već su započele. 

Stoga je na proslavi svjetskog Dana voda, prije dvije godine, Opća skupština UN-a proglasila cijelo desetljeće, od 2018. do 2028., međunarodnim desetljećem za akciju "Voda za održivi razvoj" – zdravstveno ispravna voda i sanitarna zaštita za sve ljude. Tom prilikom generalni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres izjavio je: "Upozorenja su potrebna. Ali samo strah neće umanjit opasnost.  Klimatske promjene mogu izgledat zastrašujuće, ali ako svaki pojedinac bude poduzeo samo jedan korak –  racionalno i učinkovito koristio vodu, umanjit će se negativni efekti ovih promjena. Ne možemo si priuštiti odlaganje, ne možemo više vodu uzimati zdravo za gotovo, voda je naš najdragocjeniji resurs bez kojeg nema života.  Također moramo i uravnotežiti svoje potrebe za vodom kako bi osigurali da vode ima za sve“.   

Na današnji Dan ključna poruka Opće skupštine UN-a je poticanje napora za ostvarenje Agende 2030, a kroz širenje znanja i informacija na društvenim mrežama o potrebi racionalnog i učinkovitog upravljanja vodnim resursima kako bi se podigla svijest i učinio što veći javni pritisak za hitne promjene. 

Svaka država mora razvijati programe učinkovitog upravljanja vodnim resursom, ali i raditi na programima smanjenja globalnog zatopljenja. U mnogim vodoopskrbnim sustavima bilježe se ogromni gubitci vode, dok se 80% otpadnih voda vraća u ekosustav bez obrade ili pročišćavanja te sudjeluje u zagađenju okoliša i staništa mnogih životinjskih i biljnih vrsta ali i vodnih rezervi. 

Ljudsko tijelo sastoji se od vode, gradovi, industrija, poljoprivreda, zdravstvo, sve što znamo ovisi o vodi.  Rješenja za zaštitu voda postoje, tehnologije postoje, i one se i dalje razvijaju, stoga je vrijeme da  promijenimo način razmišljanja o vodi.

Sretan dan voda!

VAŽNA OBAVIJEST ZA POSJETITELJE NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT I KUĆE VELEBITA U KRASNU
19/03/2020

Temeljem mjera Stožera civilne zaštite i Vlade Republike Hrvatske za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19, centar za posjetitelje Kuća Velebita Krasno, kao i pastirski stanovi na Alanu, do daljnjega neće primati posjetitelje.

Individualni posjeti u Park su dozvoljeni, ali uz obavezno pridržavanje uputa HZJZ-a i provođenjem preventivnih mjera zaštitite svojeg, ali i tuđeg zdravlja! Također preporučujemo da se zbog preventivnih mjera ne koriste niti planinarska skloništa na području Parka.

Uprava Parka u Krasnu organizirana je sukladno uputama, a možete nas kontaktirati putem e-maila info@np-sjeverni-velebit.hr,  promidzba@np-sjeverni-velebit.hr ili telefona na broj 053 665 380 u vremenu od 07:00 do 15:00 sati radnim danima. Kontakte pojedinih službi možete pronaći OVDJE.

Sve nove informacije objaviti ćemo na našim mrežnim stranicama.

 

Uvjeti na cesti od ulaza Babić Siča i stanje u Parku
18/03/2020

S obzirom da se na dijelovima ceste nalazi dosta razgaženog snijega i leda, budite oprezni i obavezno koristite zimsku opremu na vozilima. Više detalja o stanju pristupnih cesta i uvjete na sjevernom dijelu Parka možete provjeriti na fotografijama.

Stanje u Parku
27/02/2020
Poštovani posjetitelji, zbog napadalog snijega, Park posjećujete na vlastitu odgovornost!
Cesta prema ulazu Babić Siča i Zavižanu nije za mala osobna vozila, te je prohodna samo za terenska vozila sa zimskom opremom.
Obavijest o izboru kandidata
24/02/2020
U natječajnom postupku za radno mjesto stručni/a suradnik/ica - edukator/ica u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit”, po objavljenom javnom natječaju u Narodnim novinama br. 7/20 te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici Nacionalnog parka, donijeta je Odluka o izboru kandidata:
 
Robert Bogdanić


Tekst