Tekst

Novosti

Održano predavanje "VELEBITSKE ŠUME - SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA"
04/12/2017

U petak 01. prosinca 2017. godine u 18:00 sati u Domu kulture M. C. Nehajeva Senj održano je predavanje “VELEBITSKE ŠUME – SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA”. Povodom upisivanja bukovih šuma Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Nacionalnog parka   na UNESCO-v Popis svjetske baštine Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ organizirala je popularno stručna predavanja na kojima su sudjelovali profesori i znanstveni novaci sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof.dr.sc. Joso Vukelić održao je predavanje o vegetacijskim značajkama šumskih staništa u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Tema predavanja doc.dr.sc. Stjepana Mikca bila je rekonstrukcija ekstremnih klimatskih prilika na području NP Sjeverni Velebit. Interakcija prirodnih požara i životnog ciklusa prašuma crnoga bora bila je tema o kojoj je govorila Anja Žmegač, mag.ing.silv., dok je Domagoj Trlin, mag.ing.silv. objasnio unutargodišnju dinamiku rasta obične smreke u NP Sjeverni Velebit. Na kraju predavanja prof.dr.sc. Boris Hrašovec prikazao je dinamiku populacije štetnih insekata, ponajprije potkornjaka, te njihove uzroke i posljedice.

VELEBITSKE ŠUME - SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA
27/11/2017

Povodom upisivanja bukovih šuma Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Nacionalnog parka Paklenica na UNESCO-v Popis svjetske baštine Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira popularno stručna predavanja "VELEBITSKE ŠUME - SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA", u petak 01. prosinca 2017. godine u 18:00 sati u Domu kulture M. C. Nehajeva Senj.

Teme predavanja su slijedeće:

• Vegetacijske značajke šumskih staništa u NP Sjeverni Velebit / prof.dr.sc. Joso Vukelić
• Interakcija prirodnih požara i životnog ciklusa prašuma crnoga bora / Anja Žmegač, mag.ing.silv.
• Unutargodišnja dinamika rasta obične smreke u NP Sjeverni Velebit / Domagoj Trlin, mag.ing.silv.
• Rekonstrukcije ekstremnih klimatskih prilika na području NP Sjeverni Velebit / doc.dr.sc. Stjepan Mikac
• Dinamika populacije štetnih insekata, uzroci i posljedice / prof.dr.sc. Boris Hrašovec

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
23/11/2017

U natječajnom postupku za radno mjesto stručni/a suradnik/ca edukator/ica– 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja na snazi), objavljen u Narodnim novinama br. 104/17 od dana 25. listopada 2017. godine te posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranice Ustanove, odabrani kandidati su:

Tea Dorogi, mag. oecol.

Branimir Šajatović, dipl. ing. geologije

Stanje u Parku
17/11/2017

Poštovani posjetitelji, zbog visokog snijega, jake bure i niskih temperatura ne preporučamo posjetiteljima odlazak u NP Sjeverni Velebit. Cesta do Zavižana prohodna je samo za osobna vozila sa zimskom opremom. Zbog zimskih uvjeta sezona posjećivanja Parka je završena i ulazi Babić Siča i Alan ne rade.

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA I DATUMU ODRŽAVANJA RAZGOVORA I TESTIRANJA KANDIDATA
13/11/2017

Odabrani kandidati koji udovoljavaju uvjetima Natječaja pozivaju se na razgovor i testiranje, za sljedeća radna mjesta:

- viši/a stručni/a suradnik/ca - edukator/ica - 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu "Centar za posjetitelje Krasno" tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Vrijeme09,00 sati

- Leonardo Kelava

- Davor Dević

- Ana Prekratić

- Barbara Tonković

Vrijeme: 09,15 sati

- Martina Šporčić

Vrijeme: 09,30 sati

- Branimir Šajatović

Vrijeme: 09, 45 sati

- Tea Dorogi

Razgovor i testiranje će se održati u petak, 17. studenog 2017. godine, u zgradi Ustanove u Krasnu.

Molimo kandidate da nam do četvrtka, 16. studenog, do 12,00 sati, potvrde svoj dolazak (telefonom ili e-mailom).

Radno vrijeme Kuće Velebita 1.11.2017.
31/10/2017

Poštovani posjetitelji,

Na blagdan Svih svetih u srijedu, 1.11.2017. Kuća Velebita neće raditi.

OBAVIJEST O NATJEČAJU - STRUČNI/A SURADNIK/CA EDUKATOR/ICA
26/10/2017

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:112-01/14-01/04, URBROJ:517-03-1-1-17-643 od 14. lipnja 2017.), donijela je Odluku kojom se raspisuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

  •     stručni/a suradnik/ca – edukator/ica –  2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

        

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 104/17, od 25. listopada 2017. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Obavijest za posjetitelje
23/10/2017

Na Zavižanu je noćas palo 30 cm snijega. Na glavnom ulazu na Babić Siči ima 10-ak cm snijega. Cesta do Zavižana nije očišćena, pa ne preporučamo posjetiteljima odlazak na Zavižan. Donosimo vam fotografije sa Babić Siče.

ODLUKA O OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
12/10/2017

Na temelju članka 21. Statuta javne Ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2125/18-01-15-18), ravnateljica  Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", dana 05. listopada donosi 

ODLUKU O OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA

I. Obustavlja se postupak javnog natječaja za radna mjesta stručni/a suradnik/ca – edukator/ica (2 izvršitelja) i viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste ( 1 izvrištelj/ica) na određeno vrijeme objavljen 27. rujna 2017.g. u Narodnim novinama br. 96/17, web stranici Ustanove, oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Senju.

II. Postupak provedbe javnog natječaja iz točke I. ove odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti, zbog imenovanja ravnateljice Ustanove s datumom 25. rujna 2017. godine.

III. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Ustanove.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obustava postupka natječaja se objavljuje u Narodnim novinama br. 100/17. od 11. listopada 2017. godine.                                                                                          

OBAVIJEST O IZBORU RAVNATELJICE
29/09/2017

U natječajnom postupku za izbor ravnatelja/ravnateljice u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po objavljenom javnom natječaju u Narodnim novinama br. 80/17, od 16. kolovoza 2017., u javnom glasilu „Večernji list“ , od 16. kolovoza 2017., te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Ministarstavo zaštite okoliša i energetike donosi rješenje o imenovanju ravnateljice Javne Ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit", KLASA: UP/I-112-02/17-01/75, URBROJ: 517-04-17-1 od 25. rujna 2017. godine, Irena Glavičić Sertić, dipl. oec., imenuje se ravnateljicom Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit", na razdoblje od četri godine.Tekst