Tekst

Novosti

Krasno, 02.08.2017. - Otvorenje Kuće Velebita
28/07/2017

S posebnim zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite na otvorenju Kuće Velebita, posjetiteljskog centra Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, u Krasnu, srijeda 02.08.2017. u 17:00 sati.

Program:

  • 16:30 - Okupljanje uzvanika uz žensku klapu Senjkinje
  • 17:00 - Pozdravni govor domaćina
  • 17:10 - Otvorenje Kuće Velebita
  • 17:30 - Obilazak Kuće Velebita
  • 18:00 - Zakuska
  • 20:00 - Zabava uz grupu Mirakul

 

Za najmlađe, organizirana je u 18:30 predstava "Uzbuna u nacionalnom parku", edukativne radionice i facepainting.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
28/07/2017

U natječajnom postupku za radno mjesto stručni/a suradnik/ca edukator/ica– 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja na snazi), objavljen u Narodnim novinama br. 61/17 od dana 28. lipnja 2017. godine te posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranice Ustanove, odabrani kandidati su:

Katarina Blažević, dipl. ing. agr.

Tatjana Vološen, mag. biol. exp.

OBAVIJEST O NATJEČAJU - STRUČNI/A VODITELJ/ICA
26/07/2017

Na temelju članka 134. st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i članka 14. st. 1. al. 7. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", na temelju odluke od 10. srpnja 2017. g., (KLASA:112-03/17-01/02, URBROJ: 2125/18-01-17-8) raspisuje

N A T J E Č A J

  Za izbor i imenovanje stručnog/e voditelja/ice - voditelja/ice Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 73/17, od 26. srpnja 2017. godine, u javnom glasilu "Večernji list", od 26. srpnja 2017. godine, te posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA I DATUMU ODRŽAVANJA RAZGOVORA I TESTIRANJA KANDIDATA
19/07/2017

Odabrani kandidati koji udovoljavaju uvjetima Natječaja pozivaju se na razgovor i testiranje, za sljedeća radna mjesta:

a) viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu "Centar za posjetitelje Krasno" tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Vrijeme: 09,30 sati

1.      Vedran Katalinić

b) viši/a stručni/a suradnik/ca - edukator/ica - 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu "Centar za posjetitelje Krasno" tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Vrijeme: 09,30 sati

1.      Inja Kajgana

2.      Tea Dorogi

3.      Branimir Šajatović

4.      Katarina Blažević

5.      Barbara Tonković

6.      Ana Ješovnik

7.      Nikola Orešković

8.      Martina Šporčić

9.      Matea Kalčić

10.    Tatjana Vološen

11.    Tomislav Mašić

 

Razgovor i testiranje će se održati u utorak, 25. srpnja 2017. godine, u 09, 30 sati, u zgradi Ustanove u Krasnu.

Molimo kandidate da nam do ponedjeljka, 24. srpnja, do 12,00 sati, potvrde svoj dolazak (telefonom ili e-mailom).

OBUSTAVLJA SE POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA
17/07/2017

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o obustavi javnog natječaja za izbor stručnog/e voditelja/ice u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ (KLASA: 112-03/17-01/02, URBROJ: 2125/18-01/17-7) donesene na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. srpnja 2017. godine

OBUSTAVLJA SE POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA

 za izbor i imenovanje stručnog/e voditelja/ice-voditelja/ice Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja u Javnoj ustanovi »Nacionalni park Sjeverni Velebit« objavljenog u Narodnim novinama br. 52/2017 od 02. lipnja 2017. godine.

Obustava postupka natječaja se objavljuje u Narodnim novinama br. 69/17.

Slovačka jama dublja za 4 metra!
12/07/2017

U razdoblju od 22. lipnja do 6. srpnja 2017. godine održana je međunarodna ekspedicija "Slovačka jama  2017." u organizaciji speleološkog odsjeka PDS Velebit iz Zagreba, na kojoj je sudjelovalo 38 sudionika iz Hrvatske(22), Bugarske(12), Slovenije(2) i Makedonije(2). Glavni cilj ekspedicije bio je istraživanje spleta freatičkih i fosilnih kanala na dnu jame. U jami su postavljena dva bivka, jedan na dubini od 350 m i drugi na dubini od 1230 m. Zbog velikog protoka spelelologa, na 380 m dubine bio je postavljen još jedan bivak koji je naknadno raspremljen. "Dno jame" je sa površinom i glavnom bazom na Lubenovcu komuniciralo putem telefonske žice i specijaliziranih uređaja putem kojih su se donosile obavijesti o napredovanju ekipa kroz jamu. S obzirom da se u dvije predekspedicijske akcije postavilo linije za napredovanje u Slovačkoj jami do 700 m dubine, dno je bilo dosegnuto za dva dana te odmah se krenulo u istraživanje. Ustanovljena je perspektiva u Kišnim vratima na -1286 m gdje se proširivanjem uskog dijela kanala prošlo dalje međutim daljnje napredovanje je moguće jedino ronjenjem potopljenog dijela. U fosilnom Hrskavom kanalu na -1250 m tehnički je ispenjano u jedan kanal koji se završava uskom pukotinom. Na -1100 m u Kišnoj dvorani se tehnički penjalo prema fosilnom dijelu dvorane koja se završava blatnim sedimentom, gdje je daljnje napredovanje moguće jedino dugotrajnim iskapanjem. U kanalu Žumpa se na - 796 m napravilo spoj sa vertikalom Novodubnicka studna a što je na rezultiralo raspremanjem i izvlačenjem opreme iz kanala Žumpa. Na samom dnu jame na -1320 m se napravio uron i prošlo se 4 m u dubinu i 10 m u duljinu čime nova dubina jame postaje na 1324 m. Tim uronom Slovačka jama sustiže francusku Goufree Berger, prvu tisuću na Svijetu, postajući tako 25 najdublja jama Svijeta. Jama je ostala opremljena i spremna za ponovno istraživanje na dnu u Limbo kanalu gdje je zamijećeno jako strujanje zraka i ustanovljena perspektiva za buduća istraživanja.

Naše bukove šume uz šume Nacionalnog parka Paklenica dodane su na Popis svjetske baštine UNESCO-a
10/07/2017

Odluka o stavljanju naših bukovih šuma na popis svjetske baštine UNESCO-a donesena je na zasjedanju UNESCO-ovog Odbora za svjetsku baštinu koji se održava u Krakovu u Poljskoj.

Na 41. zasjedanju UNESCO-ovog Odbora za svjetsku baštinu, koje se održava od 2. do 12. srpnja 2017. u Krakovu u Poljskoj, Republika Hrvatska je 7. srpnja 2017. godine zajedno s 9 zemalja, Albanijom, Austrijom, Belgijom, Bugarskom, Italijom, Rumunjskom, Slovenijom, Španjolskom i Ukrajinom, upisala proširenje serijske nominacije „Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Europe“ na Popis svjetske baštine UNESCO-a.

Proširenje serijske prekogranične nominacije uključilo je 63 područja bukovih šuma od čega je Republika Hrvatska sudjelovala sa tri područja, u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica. Riječ je o 1.289,11 hektara bukove šume koja se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nalazi u Strogom rezervatu "Hajdučki i Rožanski kukovi" te 2.031,87 hektara šume na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u Nacionalnom parku Paklenica. Iznimnost predloženih iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini.

Opširnije...
OBAVIJEST O NATJEČAJU - INFORMATOR I. VRSTE I EDUKATOR
29/06/2017

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:112-01/14-01/04, URBROJ:517-03-1-1-17-643 od 14. lipnja 2017.), donijela je Odluku kojom se raspisuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

 a)    stručni/a suradnik/ca – edukator/ica – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

b)     viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 61/17, od 28. lipnja 2017. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Hrvatsko-američka ljetna škola arheologije, antropologije i povijesti
27/06/2017

Od 25. lipnja do 16. srpnja 2017. godine na prostoru Nacionalnog parka Sjeverni Velebit odvija se četvrta Hrvatsko-američka škola arheologije, antropologije i povijesti, u suradnji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Wyomingu, Instituta za antropologiju u Zagrebu, Ministarstva kulture RH te speleološkog kluba Ursus spelaeus.

Ova je suradnja započela 2012. godine, a prvi je puta u aktivnosti škole uključen i JU Nacionalni park Sjeverni Velebit. Osim na prostoru parka, američki i hrvatski studenti sudjeluju u terenskim istraživanjima arheospeleoloških lokaliteta Abri Kontia u Limskom kanalu u Istri (paleolitik) te Baračevih pećina kod Rakovice (željezno doba, srednji i rani novi vijek). Nekoliko studenata po lokalitetu rotiraju se krajem svakog tjedna, tako da u tri tjedna trajanja škole mogu upoznati različite aspekte istraživanja sva tri lokaliteta.

Studenti i nastavnici smješteni su u nedavno obnovljenim pastirskim stanovima na Alanu, namijenjenima istraživačima, ali i ostalim posjetiteljima parka. Cilj je istraživanja razumijevanje različitih aspekata čovjekove prisutnosti na prostoru svih dijelova Velebita: Podgorja, ličke-kontinentske padine, podova, nadgorja te naravno i vršnih dijelova planine. Sa studentima praktično i teorijski rade prof. dr. Rory Becker s Eastern Oregon University i prof. dr. Boris Olujić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studenti će biti uključeni u istraživanja koja od 2006. na prostoru parka provodi prof. dr. Boris Olujić, a moći će sudjelovati i u završnim aktivnostima i radu na postavu Centra za posjetitelje Krasno.

Započela međunarodna ekspedicija „Slovačka jama -1320 m“
23/06/2017

Službeno je započela međunarodna ekspedicija „Slovačka jama -1320 m“ u organizaciji PDS Velebit iz Zagreba u sklopu projekta Istraživanje dubokih jama Sjevernog Velebita u suradnji sa Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Cilj ekspedicije je istraživanje spleta freatskih kanala na dnu jame i eventualno ronjenje u sifonu na dnu. Do nedjelje se očekuje da će jama biti postavljena do dna (-1320 m dubine) te da će se s početkom narednog tjedna krenuti u prvi istraživački udar. Ekipe sačinjavaju speleolozi iz Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Slovenije i Mađarske. Slovačka jama je druga najdublja jama u Hrvatskoj (nakon Lukine jame), te postoji mogućnost da ovogodišnjim istraživanjem uđe u deset najdubljih jama na Svijetu. Ekspedicija traje do 6. srpnja kad se očekuje da će se jama ostaviti opremljena ili raspremili ovisno o dinamici istraživanja (Autor: Marko Rakovac, voditelj ekspedicije).Tekst