Tekst

Novosti

Obavijest za posjetitelje
23/10/2017

Na Zavižanu je noćas palo 30 cm snijega. Na glavnom ulazu na Babić Siči ima 10-ak cm snijega. Cesta do Zavižana nije očišćena, pa ne preporučamo posjetiteljima odlazak na Zavižan. Donosimo vam fotografije sa Babić Siče.

ODLUKA O OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
12/10/2017

Na temelju članka 21. Statuta javne Ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2125/18-01-15-18), ravnateljica  Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", dana 05. listopada donosi 

ODLUKU O OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA

I. Obustavlja se postupak javnog natječaja za radna mjesta stručni/a suradnik/ca – edukator/ica (2 izvršitelja) i viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste ( 1 izvrištelj/ica) na određeno vrijeme objavljen 27. rujna 2017.g. u Narodnim novinama br. 96/17, web stranici Ustanove, oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Senju.

II. Postupak provedbe javnog natječaja iz točke I. ove odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti, zbog imenovanja ravnateljice Ustanove s datumom 25. rujna 2017. godine.

III. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Ustanove.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obustava postupka natječaja se objavljuje u Narodnim novinama br. 100/17. od 11. listopada 2017. godine.                                                                                          

OBAVIJEST O IZBORU RAVNATELJICE
29/09/2017

U natječajnom postupku za izbor ravnatelja/ravnateljice u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po objavljenom javnom natječaju u Narodnim novinama br. 80/17, od 16. kolovoza 2017., u javnom glasilu „Večernji list“ , od 16. kolovoza 2017., te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Ministarstavo zaštite okoliša i energetike donosi rješenje o imenovanju ravnateljice Javne Ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit", KLASA: UP/I-112-02/17-01/75, URBROJ: 517-04-17-1 od 25. rujna 2017. godine, Irena Glavičić Sertić, dipl. oec., imenuje se ravnateljicom Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit", na razdoblje od četri godine.

OBAVIJEST O NATJEČAJU - INFORMATOR I. VRSTE I EDUKATOR
28/09/2017

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:112-01/14-01/04, URBROJ:517-03-1-1-17-643 od 14. lipnja 2017.), donijela je Odluku kojom se raspisuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

 a)    stručni/a suradnik/ca – edukator/ica 

        - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

        - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (rad na EU projektu "Centar za posjetitelje Krasno" tijekom razdoblja ugovora na snazi) - zamjena do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

b)     viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste 

       -  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 96/17, od 27. rujna 2017. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Obilježavanje Dana europske baštine – radionica na temu Baština i priroda: krajolik mogućnosti
25/09/2017

Dani europske baštine obilježavaju se tradicionalno tijekom rujna i listopada, a budući da je ovogodišnja zajednička tema većine zemalja Vijeća Europe Baština i priroda: krajolik mogućnosti, u obilježavanje se uključila i Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“.

U suradnji s Gradskom Knjižnicom Senj i samostalnom umjetnicom ilustratoricom Zrinkom Ostović uključili smo se u predstavljanje dječjih publikacija na temu baština i priroda s posebnim osvrtom o ulozi slikovnica u promociji kulturne i prirodne baštine. Predstavljanje i čitanje slikovnice „Leptir i mrav“, kratka prezentacija Nacionalnog parka Sjeverni Velebit s naglaskom na tri velike zvijeri – medvjeda, vuka, risa, te radionica izrade razglednica (kartolina) održati će se u srijedu 27.09.2017. g., u 10:00 sati, u prostorima Gradske knjižnice Senj. Na radionici će sudjelovati djeca 2. razreda OŠ S. S. Kranjčevića -  Senj, a naravno da su dobrodošli i svi ostali koji žele sudjelovati.

Obilježavanje Dana europske baštine već dugi niz godina stavlja u fokus zajedničko kulturno naslijeđe europskog kontinenta te na taj način širi znanje i podiže svijest, kako o vlastitom kulturnom naslijeđu, tako i o vrijednostima drugih kultura, temeljene na međusobnoj toleranciji i poštovanju.

Redizajnirana brošura Parkovi Hrvatske
21/09/2017

Možete pogledati redizajniranu brošuru Parkovi Hrvatske – vodič kroz nacionalne parkove i parkove prirode Republike Hrvatske, na hrvatskom i engleskom jeziku, koja nas vodi kroz 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, a među njima i kroz naš Park - Planinom koja osvaja.

Obavijest o izboru kandidata
18/09/2017

U natječajnom postupku za radno mjesto stručnog/e voditelja/ice - Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po objavljenom javnom natječaju u Narodnim novinama br. 73/17, od 26. srpnja 2017., u javnom glasilu „Večernji list“ , od 26. srpnja 2017., te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici Nacionalnog parka. Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18. rujna 2017. godine, na temelju članka 28. stavka 2. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, donijelo je Odluku (KLASA:612-07/17-01/33, URBROJ: 2125/18-01-17-02) o izboru stručnog/e voditelja/ice u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit, odabrana je kandidatkinja

Katarina Blažević, dipl. ing. agr.

Zahvala vatrogasnim postrojbama na gašenju požara
12/09/2017

Zahvaljujemo svim vatrogasnim postrojbama koje su sudjelovale u gašenju požara na Velebitu:

JVP Grada Senja, DVD Senj, DVD Sveti Juraj, DVD Brinje, DVD Krasno, DVD Kuterevo, DVD Sinac, DVD Otočac, JVP Gospić, JVP Plitvička jezera, DVD Pazarište, DVD Vrhovine, DVD Perušić, DVD Novalja, JVP Rijeka, JVP Opatija, JVP Krk, DVD Krk, DVD Lovran, DVD Kras, DVD Sisol Mošćenička Draga, DVD Novi Vinodolski, DVD Rab, DVD Lopar, DVD Baška, VZ Bakar, DVD Kalna, DVD Opatija, DVD Učka, DVD Kastav, DVD Drenova, DVD Čavle, DVD Jelenje, DVD Liburnija, DVD Halubijan, DVD Vrbovsko, JVP Delnice, DVD Delnice, Park prirode „Velebit“ čuvari prirode.

Zahvaljujemo se i svim posjetiteljima na razumijevanju.

Hvala vam svima!

Speleološka ekspedicija „Rožanski kukovi 2017.
05/09/2017

Strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi značajan je ne samo po najvećoj gustoći pojave speleoloških objekata na području Hrvatske, nego su ovdje i najdublje jame Hrvatske i Dinarskog krša po mnogo čemu značajne u svjetskim okvirima. O perspektivnosti speleoloških i znanstvenih istraživanja tog područja govore i rezultati ovogodišnje speleološke ekspedicije „Rožanski kukovi 2017" održane od 23.7.2017. do 6.8.2017. u suradnji Speleološkog odsjeka PDS Velebit i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Rijetka su područja u svijetu na kojima se u jednom istraživačkom ciklusu pronađe i istraži 22 nova speleološka objekta. Ove godine dubine jama su bile u rasponu od 10 do 110 m. Cilj istraživanja je osim inventarizacije prirodnih vrijednosti i izrade speleološkog nacrta, utvrđivanje i dokumentiranje njihovih svojstava, a što je posebno specifično za Sjeverni Velebit je stalni led pronađen i ove godine u većem broju jama. 

Opširnije...
Obavijest za posjetitelje - požar na južnoj granici Parka!
19/08/2017

Požar je uspiješno ugašen, te je Premužićeva staza otvorena za sve posjetitelje!

Obavještavamo sve posjetitelje da zbog požara na južnoj granici Parka (Grabarje, Visibaba, Starčević Podi, Gornja Branjevina) ne kreću na pješaćenje Premužićevom stazom od Alana prema Baškim Oštarijama i od Baških Oštarija prema Alanu.Tekst