Tekst

Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU - INFORMATOR I. VRSTE I EDUKATOR
29/06/2017

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:112-01/14-01/04, URBROJ:517-03-1-1-17-643 od 14. lipnja 2017.), donijela je Odluku kojom se raspisuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

 a)    stručni/a suradnik/ca – edukator/ica – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

b)     viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  (rad na EU projektu „Centar za posjetitelje Krasno“ tijekom razdoblja ugovora na snazi).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 61/17, od 28. lipnja 2017. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Hrvatsko-američka ljetna škola arheologije, antropologije i povijesti
27/06/2017

Od 25. lipnja do 16. srpnja 2017. godine na prostoru Nacionalnog parka Sjeverni Velebit odvija se četvrta Hrvatsko-američka škola arheologije, antropologije i povijesti, u suradnji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Wyomingu, Instituta za antropologiju u Zagrebu, Ministarstva kulture RH te speleološkog kluba Ursus spelaeus.

Ova je suradnja započela 2012. godine, a prvi je puta u aktivnosti škole uključen i JU Nacionalni park Sjeverni Velebit. Osim na prostoru parka, američki i hrvatski studenti sudjeluju u terenskim istraživanjima arheospeleoloških lokaliteta Abri Kontia u Limskom kanalu u Istri (paleolitik) te Baračevih pećina kod Rakovice (željezno doba, srednji i rani novi vijek). Nekoliko studenata po lokalitetu rotiraju se krajem svakog tjedna, tako da u tri tjedna trajanja škole mogu upoznati različite aspekte istraživanja sva tri lokaliteta.

Studenti i nastavnici smješteni su u nedavno obnovljenim pastirskim stanovima na Alanu, namijenjenima istraživačima, ali i ostalim posjetiteljima parka. Cilj je istraživanja razumijevanje različitih aspekata čovjekove prisutnosti na prostoru svih dijelova Velebita: Podgorja, ličke-kontinentske padine, podova, nadgorja te naravno i vršnih dijelova planine. Sa studentima praktično i teorijski rade prof. dr. Rory Becker s Eastern Oregon University i prof. dr. Boris Olujić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studenti će biti uključeni u istraživanja koja od 2006. na prostoru parka provodi prof. dr. Boris Olujić, a moći će sudjelovati i u završnim aktivnostima i radu na postavu Centra za posjetitelje Krasno.

Započela međunarodna ekspedicija „Slovačka jama -1320 m“
23/06/2017

Službeno je započela međunarodna ekspedicija „Slovačka jama -1320 m“ u organizaciji PDS Velebit iz Zagreba u sklopu projekta Istraživanje dubokih jama Sjevernog Velebita u suradnji sa Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Cilj ekspedicije je istraživanje spleta freatskih kanala na dnu jame i eventualno ronjenje u sifonu na dnu. Do nedjelje se očekuje da će jama biti postavljena do dna (-1320 m dubine) te da će se s početkom narednog tjedna krenuti u prvi istraživački udar. Ekipe sačinjavaju speleolozi iz Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Slovenije i Mađarske. Slovačka jama je druga najdublja jama u Hrvatskoj (nakon Lukine jame), te postoji mogućnost da ovogodišnjim istraživanjem uđe u deset najdubljih jama na Svijetu. Ekspedicija traje do 6. srpnja kad se očekuje da će se jama ostaviti opremljena ili raspremili ovisno o dinamici istraživanja (Autor: Marko Rakovac, voditelj ekspedicije).

TRAŽE SE !!!
09/06/2017

Povodom 08. lipnja - Dana zaštite planinske prirode - Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ uključuje se u akciju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), čiji je cilj prikupiti štio više podataka o opažanjima triju vrsta kukaca koje pripadaju skupini tzv. saproksilnih kornjaša.

Radi se o jelenku, alpinskoj strizibubi i velikoj četveropjegoj strizibubi, a budući da se njihove ličinke hrane mrtvim i trulim drvom, njihova prisutnost odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te su oni dobri indikatori stanja ekosustava.

Ove vrste ujedno su i Natura vrste Nacionalnog parka Sjeverni Velebit! Vrlo ih je lako prepoznati i sve što trebate kad ih pronađete je fotografirati ih i fotografiju posalti na adresu: jelenak@dzzp.hr, uz sljedeće podatke:

-          datum opažanja

-          lokaciju opažanja – što preciznije! (GPS ili opisnu ako nemate GPS uređaj)

-          vrijeme opažanja (sat:minuta)

-          ime i prezime opažača

HAOP i ove godine osigurava nagrade za svaki 100. prijavljeni nalaz kao i za najbolju fotografiju ili video jelenka, velike četveropjege ili alpinske strizibube.

Više o akciji možete pročitati na našim web stranicama: http://www.dzzp.hr/novosti/bez-podkategorije/jeste-li-ih-vidjeli!-1551.html

Pridružite nam se!

Svjetski dan zaštite okoliša
05/06/2017

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.Ove godine tema je „Povežimo ljude s prirodom“. Ovaj moto povezivanja s prirodom podsjeća nas da svaka naša odluka, ma koliko mala, može pridonijeti zaštiti prirode i okoliša. Odvedite svoje bližnje u prirodu na piknik. Često pričamo o tome kako ćemo više vremena provoditi u prirodi, a rijetko to ostvarimo. Dajte i vi svoj doprinos te podijelite svoju fotografiju i primjer povezivanja s prirodom s hashtagovima #WorldEnvironmentDay i #WithNature.

OBAVIJEST O NATJEČAJU - RAVNATELJ I STRUČNI VODITELJ
02/06/2017

Na temelju članka 134. st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i članka 14. st. 1. te  članka 26. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit", raspisuje

N A T J E Č A J

 

a) Za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

b) Za izbor i imenovanje stručnog/e voditelja/ice - voditelja/ice Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 52/17, od 02. lipnja 2017. godine, u javnom glasilu "Večernji list", od 02. lipnja 2017. godine, te posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Započela ispaša radi održavanja travnjaka u NP Sjeverni Velebit
29/05/2017

U nedjelju, 28. svibnja 2017. godine, na 18. rođendan Parka, u NP Sjeverni Velebit započela je provedba aktivnosti  održavanja visokoplaninskih travnjaka putem ispaše goveda.

Temeljem sporazuma potpisanog s OPG Jurčić iz Pazarišta, na padeže u južnom dijelu Parka stigle su prve krave. Trenutno ih je četrdesetak i tijekom ljeta past će na travnjačkim površinama koje su zbog prestanka tradicionalnog stočarenja već dulje vremena prepuštene prirodnom zaraštavanju. Čuvat će ih pastiri, pravi i električni, uz pomoć pastirskih pasa, a s obzirom da je Park dio ekološke mreže, te su visokoplaninski travnjaci Natura 2000 staništa, bit će uspostavljen i dugoročni monitoring kako bi se utvrdile promjene koje će ovaj zahvat imati.

Održan 1. znanstveno-stručni skup „Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit“
26/05/2017

U četvrtak je završio dvodnevni znanstveno-stručni skup „Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit“, koji se održavao povodom 18 godina osnivanja i 16 godina aktivnog djelovanja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Skup je okupio oko 120 sudionika. Preko 60 predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, udruga i pojedinaca, koji su tijekom proteklih 15 godina vršili istraživanja u Parku s područja geologije i geomorfologije, raznih grana biologije, kulturne baštine, geodetskih znanosti, meteorologije i speleologije predstavilo je svoj dosadašnji rad na području Parka. U dva dana smo čuli ukupno 35 usmenih i 14 posterskih izlaganja. Sudjelovale su i kolege iz nekoliko javnih ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predstavnici lokalne zajednice i drugi gosti.

Opširnije...
Dani Nacionalnog parka Sjeverni Velebit
24/05/2017

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit u subotu i nedjelju, 27. i 28. svibnja, organizira Dane Nacionalnog parka Sjeverni Velebit povodom 18. godišnjice osnutka Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Događanje pod nazivom "Upoznajmo Sjeverni Velebit pješice" odnosno besplatna stručna vođenja po poučnim stazama održati će se u subotu 27. svibnja. U nedjelju 28. svibnja održavamo Dan otvorenih vrata te je ulaz u park besplatan za individualne posjetitelje.

 

Opširnije...
Prijave za 15. Uspon na Zavižan
22/05/2017

Prijave za 15. Uspon na Zavižan 2017. su zatvorene.

Popis prijavljenih sudionika možete vidjeti ovdje.Tekst