Tekst

Park

Vrijednost i ljepota prirode Velebita odavno su prepoznati. U sklopu UNESCO-va programa Čovjek i biosfera (MAB – Man and Biosphere ) planina Velebit uvrštena je 1978. godine u mrežu svjetskih rezervata biosfere. Tri godine kasnije čitav Velebit postaje parkom prirode. Unutar njega čak su dva nacionalna parka – na jugu je Nacionalni park Paklenica, proglašen još 1949. godine, a na sjevernom je dijelu Nacionalni park Sjeverni Velebit, proglašen pola stoljeća kasnije.

Sjeverni Velebit, osnovan 1999. godine, najmlađi je od osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj. Ovaj je prostor Velebita pravi mozaik sastavljen od najrazličitijih staništa koja su dom mnogim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama čije smo bogatstvo tek počeli otkrivati. Upravo je ta raznolikost krških oblika, živoga svijeta i krajobraza, koje je dobrim dijelom stvorio čovjek, bila razlogom proglašenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

 
 

Nacionalni park Sjeverni Velebit obuhvaća i nekoliko otprije zaštićenih područja. Tu se nalazi strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi, botanički rezervat Visibaba – nalazište endemične biljke hrvatske sibireje, te botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa, unutar kojega se nalazi i poznati Velebitski botanički vrt, proglašen spomenikom parkovne arhitekture.

Zbog svojih je vrijednosti Nacionalni park Sjeverni Velebit postao dijelom Nacionalne ekološke mreže te je uvršten u prijedlog buduće mreže područja Natura 2000.

Nacionalni park Sjeverni Velebit je i član mreže Europskih destinacija izvrsnosti (EDEN), kao nacionalni pobjednik na temu „Turizam i zaštićena područja“.

Zajedno s Nacionalnim parkom Paklenica i Parkom prirode Velebit Nacionalni park Sjeverni Velebit uključen je u pet europskih pilot-područja u sklopu projekta Rewilding Europe.

 
 

Osobna karta Parka

  • Godina osnivanja: 1999.
  • Površina: 109 km2
  • Nadmorska visina: 518-1676 m
  • Najviši vrh: Veliki Zavižan
  • Ekološka mreža: DA
  • Natura 2000: DA (prijedlog)
  • IUCN kategorija: II (nacionalni park)

Uloga Nacionalnog parka

Namjena Nacionalnog parka je prije svega očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti, a živa priroda njihov je bitan dio. Zaštićena područja imaju ključnu ulogu u borbi za njezino očuvanje, jer je pomanjkanje prostora za život veliki problem živih bića na našem planetu.
Infrastrukturni i ini objekti sve više zadiru u prirodna područja komadajući i sjeckajući prostor u izolirane otočiće nedostatne za život mnogih vrsta. Svaki veći zahvat u prirodni prostor nesavladiva je prepreka za neku vrstu koja se kreće i rasprostire na širem prostoru.
Uloga zaštićenih područja poput Nacionalnog parka Sjeverni Velebit je da na svom prostoru očuvaju zdrave i stabilne ekosustave koji se sastoje od velikog broja vrsta. Takvi prirodni prostori neprocjenjivi su jer širem okolnom području osiguravaju čišći zrak, čišću vodu, zdravije i plodnije tlo, postojaniju i ugodniju klimu, a ljudima koji borave u njima pružaju fizičko, mentalno i duhovno osvježenje.

 
 

Nacionalna ekološka mreža (NEM) i Natura 2000

Na području Hrvatske postoji Nacionalna ekološka mreža (NEM) Republike Hrvatske, poznata i po svojoj engleskoj skraćenici, CRO-NEN (Croatian national ecological network). Proglašena je 2007. godine, a Nacionalni park Sjeverni Velebit njezin je dio, kao područje bitno za ptice grabljivice, sove, velike zvijeri, divokozu, velikog tetrijeba i druge ugrožene vrste, te 17 vrsta staništa.

U nastojanju da osigura dovoljno životnog prostora za prirodu Europska unija je uspostavila ekološku mrežu Natura 2000 - mrežu područja značajnih za rijetke i ugrožene vrste i staništa. Svaka zemlja članica dužna je uspostaviti svoj dio mreže, a vrste i staništa na temelju kojih se proglašavaju Natura 2000 područja, kvalifikacijske vrste, navedene su u Direktivi o pticama i Direktivi o staništima. Ovo su ujedno i dva temeljna propisa očuvanja prirode u zakonodavstvu Europske unije.
Nacionalni park Sjeverni Velebit uvršten je u prijedlog hrvatske mreže Natura 2000 kao područje bitno za velike zvijeri i deset tipova staništa, a čitav Velebit kao područje bitno za 17 vrsta ptica, 21 vrstu drugih životinja i 13 tipova staništa. Mreža Natura 2000 uspostavit će se pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.

Područja NEM-a i Nature 2000 velikim se dijelom preklapaju, ali u NEM su uključena neka područja bitna za Hrvatsku, koja nisu osobito značajna na Europskoj razini, i obrnuto. Više o Nacionalnoj ekološkoj mreži i budućoj mreži Natura 2000 možete pročitati na stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Europska destinacija izvrsnosti (EDEN)

EDEN je skraćenica za Europske destinacije izvrsnosti (European Destinations of ExcelleNce) - projekt koji promiče modele održivog razvoja turizma u Europskoj zajednici. Projekt se zasniva na nacionalnim izborima turističkih destinacija izvrsnosti za svaku zemlju sudionicu, čime se stavlja naglasak na vrijednosti, raznolikosti, ali i zajednička obilježja europskih destinacija i promiče umrežavanje nagrađenih destinacija. Projekt ima za cilj razvijati i promovirati turistički manje razvijene destinacije.
Svake godine Europska komisija odabire temu, a Nacionalni park Sjeverni Velebit je 2009. godine u Bruxellesu primio priznanje kao nacionalni pobjednik na temu „Turizam i zaštićena područja“. Više o projektu EDEN.

 
 
Tekst