Tekst

Speleologija

Područje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, naročito strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi, uvršteno je u najzanimljivije speleološke lokalitete svijeta.
Razlog te prepoznatljivosti nalazi se u postojanju velikog broja dubokih jama na relativno malom prostoru.

Najveći broj speleoloških objekata nalazi se u velebitskim brečama, stijenama nastalim kao posljedica intenzivne tektonske aktivnosti koja je uzrokovala destrukciju i razaranje postojećih naslaga i struktura. Tako su razaranjem i odronjavanjem, te taloženjem u reljefnim uvalama i stvrdnjavanjem odlomaka stijena stvorene nove naslage koje danas nazivamo velebitske breče. Milijunima godina one su se polagano izdizale duž rasjeda te tako formirale prekrasne vrhove Hajdučkih i Rožanskih kukova.

Jame Sjevernog Velebita kontinuirano istražuju brojni speleolozi iz različitih speleoloških udruga iz Hrvatske i inozemstva. Ova istraživanja svake godine donose nove spoznaje o vrijednostima našeg krškog podzemlja.

Upravo u tim kukovima nalaze se speleološki objekti koji su zbog svojih karakteristika uvršteni u svjetsku speleološku literaturu.

Na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit do sada je otkriveno oko 500 speleoloških objekata od kojih su 98% jame. Jame su tipičan podzemni krški oblik s vertikalnim ili strmo nagnutim kanalima ukupnog nagiba većeg od 45°. Četiri jame Sjevernog Velebita dublje su od 1000 m.

Lukina jama – Trojama – dubine 1431 m svrstana je među najdublje jame svijeta.

 
 

Patkov gušt – druga je jama u svijetu po dužini vertikale od 553 m, koja se pruža od ulaza do dna.

Velebita – prva je jama u svijetu po dužini unutarnje vertikale od 513 m, a ukupna dubina jame je 1026 m.

Meduza – druga jama u svijetu po dužini unutarnje vertikale od 450 m, odmah iza Velebite, istražena je do 707 m.

Slovačka jama - druga po dubini jama u Republici Hrvatskoj, istražena do 1324 m. U ovoj jami otkrivena je velika populacija velebitske pijavice te mnoge druge životinje.

 
 

Nedam - jama dubine 1021 metar, istražena je 2019. godine.

U jamama živi neobičan živi svijet prilagođen životu u potpunoj tami. Dio njega je velebitska pijavica (Croatobranchus mestrovi), do sada pronađena samo u četiri duboke jame Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Više o jamama Sjevernog Velebita možete doznati na Hrvatskom speleološkom poslužitelju.

Tekst