Tekst

Sponzori

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit svoje programe provodi i uz pomoć brojnih sponzora i donatora koji pridaju važnost zaštiti prirode i prepoznaju naše napore da očuvamo divljinu i ljepotu područja Sjevernog Velebita.

Tijekom proteklih godina projekte Parka poduprle su brojne institucije, tvrtke i pojedinci.

Među njima su i sljedeće:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 2006. godine podupire brojne projekte Ustanove vezane uz zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti te primjenu energetski učinkovite i okolišu prijateljske tehnologije. Dosad je Fond sufinancirao znanstvena i stručna istraživanja u Parku, održavanje Velebitskog botaničkog vrta, postavljanje uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda u zgradu Uprave Parka, postavljanje kompostnog WC-a u Parku, uređenje vodenih ekosustava na Štirovači te tiskanje geološkog vodiča po Parku.

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica potpomogla je u više navrata tisak promotivnog materijala Parka – letaka, brošura i plakata. Sudjelovala je i u tiskanju geološkog vodiča, izdavanju multimedijalnog DVD-a, opremanju Info-centara Parka, uređenju Velebitskog botaničkog vrta i Zavižana za posjetitelje, postavljanju poučnih staza, te pripremi edukativnih programa u Parku i uređenju vanjskog prezentacijskog prostora oko Uprave Parka.

Zagrebačka banka d.d.

U 2002. i 2003. godini Zagrebačka banka bila je generalni sponzor obnove Velebitskog botaničkog vrta. Uz njihovu pomoć izvršeni su stručni vrtlarski radovi na rekonstrukciji nekoliko kamenjara u Vrtu, započela inventarizacija bilja, izrađene nove pločice za označavanje bilja, tiskani promotivni letci, plakati i majice i osigurana stalna skrb o Vrtu tijekom sezone.

Ministarstvo turizma

Tijekom ljeta 2004. godine, uz pomoć donacije tadašnjeg Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka postavljene su poučne table na dijelu Premužićeve staze koji prolazi kroz NP Sjeverni Velebit.

 
 

INA d.d.

Tvrtka INA d.d. potpomogla je geološka istraživanja u svrhu izrade geološkog vodiča po Nacionalnom parku Sjeverni Velebit.

Privredna banka Zagreb d.d.

Uz pomoć Privredne banke Zagreb, Ustanova je 2009. godine izdala multimedijalni DVD o Nacionalnom parku Sjeverni Velebit.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Hypo banka je u sklopu programa donacija 2008. i 2009. godine potpomogla tisak promotivnih letaka o jamama i geologiji Parka.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Otočac

HGK – Županijska komora Otočac je sudjelovala u uređenju poučnih staza u Parku.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Uz potporu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 2009. godine organizirana je manifestacija "Povratak tradicionalnih kosaca na Velebit".

Olympus d.o.o.

Tvrtka Olympus d.o.o. donirala je 2003. godine Nacionalnom parku Sjeverni Velebit digitalne fotoparate i dalekozore za potrebe rada stručne i nadzorne službe. To nam je omogućilo pokretanje i stvaranje bogate arhive koja se stalno nadopunjuje.

Dukat d.d. (Lura d.d.)

Tvrka Lura d.d. dala je 2004. godine donaciju Ustanovi za početak provedbe programa "Mala zelena radionica" kojim je započelo uređenje prostora u Upravi Parka namijenjenog provedbi edukativnih programa.

 
 
Tekst