Tekst

Djelatnici

U Nacionalnom parku Sjeverni Velebit radi 17 djelatnika, od kojih je većina stalno zaposlena, dok ih je nekoliko sezonskih. Rad Ustanove organiziran je u nekoliko odjela:

  • Ured ravnateljice
  • Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
  • Odjel nadzora, tehničkih poslova i održavanja
  • Odjel općih i zajedničkih poslova

Ured ravnateljice

U Uredu ravnateljice obavljaju se svi administrativni, stručni i protokolarni poslovi vezani uz rad ravnateljice, kao i poslovi vezani uz komunikaciju s tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama.

 
Irena Glavičić Sertić, dipl. ekonomist - ravnateljica
Rođena 1975. godine u Senju. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, nakon čega je radila kao samostalni obrtnik. Radila je u Zavodu za zapošljavanje i Poreznoj upravi u Senju. U Ustanovi je zaposlena od 2005. godine. Živi u Senju.
 

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja

Odjel stručnih poslova obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu Plana upravljanja, godišnjih Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, te skrb o kapitalnim ulaganjima u vezi Programa. Odjel organizira i koordinira znanstveni i stručni rad, bazu podatka i GIS o prirodnim i kulturnim vrijednostima Parka, uspostavu i provedbu praćenja stanja (monitoringa) živog i neživog svijeta Parka, osmišljava i provodi programe vezane uz sustav posjećivanja, promociju, edukaciju i interpretaciju te radi druge stručne poslove. Odjel stručnih poslova ima šest djelatnika, a rad Odjela vodi stručna voditeljica.

 
Dubravka Kljajo, dipl. inž. geologije, mr. sc. ekonomije - viša stručna savjetnica – geologinja
Rođena u Virovitici. Završila Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer hidrogeologija-inženjerska geologija. Radila u poduzeću Kamen iz Velike, Prirodoslovnom društvu "Ljekovita biljka", agenciji za istraživanje tržišta, banci i osiguravajućoj kući. Od 2002. godine zaposlena u JU NP Sjeverni Velebit. Magistrirala ekonomiju 2008. godine. Živi u Krasnu.
 
 
Irena Krušić Tomaić, dipl. inž. šumarstva - stručna savjetnica – šumarica
Rođena 1978. godine u Bjelovaru. Završila Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž završila u Šumariji Ivanska, Uprava šuma podružnica Bjelovar, a potom se zaposlila kao profesor stručnih šumarskih predmeta u srednjoj školi u Gračacu. Aktivno se bavila planinarenjem i sportskim penjanjem. U Ustanovi zaposlena od 2007. godine. Živi u Krasnu.
 
 
Tea Šilić, dipl. inž. biologije-ekologije - stručna savjetnica – biologinja-ekologinja
Rođena 1982. godine u Zagrebu. Završila Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer biologija-ekologija. Tijekom fakulteta bila aktivna u udruzi studenata biologije BIUS, te Hrvatskom herpetološkom društvu "Hyla". Kratko vrijeme radila na PMF-u kao voditelj praktikuma. U Ustanovi zaposlena od 2007. godine. Živi u Krasnu.
 

Odjel nadzora, tehničkih poslova i održavanja

Za neposredan nadzor i kontrolu provođenja mjera zaštite u Parku zadužen je Odjel nadzora. Usto, djelatnici Odjela obavljaju i poslove vezane uz izradu projektne i tehničke dokumentacije, kao i poslove održavanja cjelokupne infrastrukture u Parku, te pokretne i nepokretne imovine Parka. Sudjeluju u izradi i provedbi Plana upravljanja, godišnjih programa, te pružaju značajnu terensku i tehničku potporu provedbi znanstvenih i stručnih istraživanja, praćenju stanja, uspostavi baze podataka i drugim stručnim poslovima. Odjel ima šest djelatnika, a rad Odjela vodi glavni čuvar prirode.

 
Ljiljana Tonković - glavna čuvarica prirode, voditeljica odjela
Rođena 1968. godine u Senju. Završila srednju trgovačku školu u Otočcu, nakon čega je radila u ugostiteljstvu. U Ustanovi zaposlena od 2006. godine, a 2010. završava stručni studij lovstva i zaštite prirode na Veleučilištu u Karlovcu. Živi u Senju.
 
 
Mirko Vukušić - čuvar prirode
Rođen 1981. godine u Gornjoj Kladi. Završio strojobravarsku školu u Senju, te se 2002. godine zaposlio kao nadzornik u JU NP Sjeverni Velebit. Voli fotografiranje, a najčešći motiv mu je – priroda! Živi u Gornjoj Kladi.
 
 
Ivica Krmpotić - čuvar prirode
Rođen u Senju 1976. godine, gdje završava srednju elektrotehničku školu, smjer elektronika. Radio u drvno-prerađivačkoj industriji u Senju, te u turizmu i ugostiteljstvu. Aktivni član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Senj. Od 2003. zaposlen u JU NP Sjeverni Velebit. Živi u Senju.
 
 
Adam Rukavina - čuvar prirode
Rođen 1976. u Svetom Jurju. Završio srednju šumarsku školu u Otočcu. Radio je kao ribolovac, te u ugostiteljstvu. Bavi se lovom, podvodnim ribolovom i glazbom. U Parku radi kao informator i prodavač ulaznica na ulazu Babić Siča te u tehničkoj službi. Živi u Svetom Jurju.
 
 
Vladimir Lopac - čuvar prirode
Rođen 1984. u Senjskoj Dragi (Perdasi). Završio turističko učilište u Zagrebu, nakon čega je radio u ugostiteljstvu i građevini. Bavi se nogometom. Oženjen Anitom, ima sina Luku. U Parku radi na poslovima tehničkog održavanja. Živi u Senju.
 

Odjel općih i zajedničkih poslova

Odjel općih i zajedničkih poslova obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove, te poslove čišćenja poslovnih prostora Ustanove, kao i određenih javnih površina. U Odjelu su zaposlene tri djelatnice.

 
Renata Devčić, dipl. ekonomist - voditeljica Odjela
Rođena 1970. u Garešnici. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Radila na poslovima Gradske uprave Grada Novalje, te vodila knjigovodstvo u privatnim poduzećima. Radila dvije godine u savjetodavnoj službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Novalji. Od 2005. godine zaposlena u JU NP Sjeverni Velebit. Živi u Krasnu.
 
 
Nikolina Marincel, bacc. admin. publ. – tajnica Ustanove
Rođena 1984. godine u Gospiću. Završila Stručni studij javne uprave Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću. U Parku radi od 2016. godine. Živi u Otočcu.
 
 
Katica Devčić i Tanja Špoljarić - čistačice
 
Tekst